Louise Dahm Hedemark  
 
 
 
 
     

 

Essensen i billedarbeidet er menneskefiguren i statiske eller dynamiske situasjoner. Er opptatt av "skyggen" som metafor og skikkelser som uttrykker eller symboliserer ulike krefter. Opp mot disse setter jeg i noen av bildene geometriske former, de betyr lysglimt eller substans fra en annen virkelighet og opererer uavhengig.

Er inspirert av oppdagelser innen fysikken - av partiklers spinn mot sin kjerne - av stoffets tilsynelatende fasthet. Elektronenes svirring rundt atomkjernen milliarder av ganger i sekundet gir følelsen av fasthet hvor det egentlig er tomrom. Dette er fascinerende tanker som jeg dikter rundt, assosierer fritt over og maler frem bilder av.

Jeg vil gi uttrykk for det gåtefulle i tilværelsen i en forenklet billeddrakt.
Det handler om et indre landskap av eksistensiell karakter hvor ulike elementer skal støte eller spille sammen.

 
 
"Mytisk bilde"
Akryl, 70x50 cm